Galicja

Galicja znajduje się w dalekim północno-zachodnim krańcu Hiszpanii i graniczy z Portugalią na południe. Wraz z częścią lądową, kilka małych wysp u wybrzeży również wlicza się w teren Galicji. Niektóre z tych wysp, takich jak Cíes, Ons, Sálvora i Cortegada tworzą wyspy atlantyckie Narodowego Parku Galicji.

Galicja często określana jest jako kraina tysiąca rzek. Dzikie wybrzeże Atlantyku charakteryzuje się wysokimi klifami i głębokimi jak fiordy ujściami rzek, zwanych ‘rias’. Dwa odrębne obszary przybrzeżne są ogólnie znane jako ‘Rias Altas’, znajdujący się wzdłuż wybrzeża od strony północnej i ‘Rias Bajas’, obszar skierowany w kierunku zachodnim Atlantyku. Pomiędzy tymi dwoma obszarami znajduje się ‘Costa de Morte’ (‘Wybrzeże Śmierci” – hiszpański odpowiednia krańca ziemi, Cabo Finisterre). Tereny w głebi lądu sąprzeważnie dość wzgórzyste, chociaż obszary górskie są o wiele mniejsze niż w Pirenejach, znajdujących się dalej na wschód, na ogół siegając nie dalej niż do 2000 metrów.

Krajobraz z Galicji stanowią góry i rzeki, co czyni tę część Hiszpanii wspaniałym miejscem, wartym odwiedzenia ze względu na piękno jak i naturalność dziewiczej przyrody. Tradycyjnie, rybołówstwo i rolnictwo stanowią główne gałęzie przemysłu w tym regionie, nie mniej jednak zarówno wzrost turystyki, zrównoważone leśnictwo oraz rozwój rolnictwa ekologicznego przyniósł nowe możliwości gospodarcze, które dodatkowo promują zachowanie i pielęgnowanie zasobów naturalnych i kultury Galicji.
Jako część lądu, Galicja tworzy wspólnotę autonomiczną z dziedzictwem kulturowym, klimatem i geografią, które różnią się od reszty Hiszpanii. Historia i krajobraz regionu są często promowane jako główne atrakcje wakacji tutaj. Piękne plaże wypełniają ‘Rias’ (zatoki) w trzech z czterech prowincji Galicji a zapach sosen i eukaliptusa jest zawsze obecny. Głównymi miastami Galicji są Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol i Santiago de Compostela.

Galicja jest dumna ze swoich celtyckich stowarzyszeń – krzyż celtycki jest bardzo chrakterystyczny dla tego regionu. Celtowie mieszkali tu już w 3000 roku p.n.e. Rzymianie i Wizygoci odegrali swoją rolę w rozwoju tego obszaru, a Maurowie mieli na niego niewielki wpływ ( zwłaszcza w porównaniu z resztą Hiszpanii). Przez okresem podboju chrześcijańskiego, region ten stał się bardzo politycznie nieistotny i zubożały ekonomicznie, z jego językiem, Galego, już na wymarciu. Jednak XIX wiek przyniósł ze sobą stopniową regenerację języka i, mimo że tłumiony pod rządami Franco (który się tutaj urodził, Galego jest obecnie powszechnie używany.

Galicyjski klimat ma cztery odrębne sezony z temperaturą od około 5 ° C w zimie do niskich 20-stu kilku stopni w lecie. W górach, temperatura może być znacznie niższa w zimie. Hiszpanie znają Galicję jako ‘region deszczowy’. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie można spodziewać się deszczu, nawet w miesiącach letnich. Nie mniej jednak, opad deszczu jest mniejszy niż w Wielkiej Brytanii, chociaż wystarczający by zapewnić Galicji zasłużone miano ‘najbardziej zielonych wsi Hiszpanii’. Letni klimat tradycyjnie przyciąga wielu turystów hiszpańskich, którzy chętnie uciekają od często wręcz opresyjnych wysokich temperatur w południowej części kraju.